Nieuwe energie!

Voor de RTL economieredactie mag ik mij 'ingraven' in een nieuw dossier. De energietransitie, en op dit moment vooral: aardgasloos wonen. Een onderwerp dat letterlijk iedereen aangaat en waar we alleen maar méér over gaan berichten in de komende jaren. Na enkele dagen research duizelt het mij af en toe van de verschillende technieken, de (on-)mogelijkheden, de wetsteksten en onderzoeksrapporten. Maar er duikt ook een grote lijn op. Kleine stukjes van de puzzel die verhalen gaan opleveren voor de RTLnieuws platforms. Want hoewel het natuurlijk een ongekende uitdaging is om ruim 7 miljoen woningen aan te passen aan de nieuwe tijd, gebeurt er al van alles. Overal duiken nieuwe initiatieven op. Nu nog het kaf van het koren zien te scheiden.

(foto: frank710 via pixabay)

Populaire posts van deze blog

Nieuw avontuur!

Het was mooi...

Wat vliegt een jaar!