Tekstschrijven is een vak. Punt.


Alsof mijn vorige blog over het 'vertalen' van moeilijke verhalen het heeft uitgelokt: vanmorgen werden we geconfronteerd met een ab-so-luut ONLEESBAAR rapport van het CPB. Hoe verder ik mij door de tekst worstelde hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat het CPB met opzet een stuk had gepubliceerd dat nergens over ging. Alsof de communicatieafdeling met een borrel op achter de pc was gaan zitten en als verlate carnavalsgrap alle moeilijke woorden aaneen had geregen....

Een voorbeeld uit de discussion paper:

De fiscale behandeling van minstverdienende partners in Nederland: Is de gelijkheid uit het zicht verloren?
...Drukverschillen tussen een- en tweeverdieners beïnvloeden niet alleen de koopkracht van deze groepen, maar ook de keuze om al dan niet te werken, en daarmee de doelmatigheid (efficiency) van de economie. Door te corrigeren voor de doelmatigheidseffecten van de drukverschillen tussen een- en tweeverdieners kunnen we de impliciete maatschappelijke waarde achterhalen van een extra euro voor een- en tweeverdieners. De waarde van een extra euro besteedbaar inkomen voor een bepaalde groep wordt ook wel het sociale welvaartsgewicht van die groep genoemd (Saez en Stantcheva, 2016). Doorgaans wordt aangenomen dat sociale welvaartsgewichten positief zijn (extra inkomen levert altijd extra `nut’ op) en dat ze lager zijn voor hogere inkomens (een extra euro is minder waard als je al veel euro’s hebt)....

WAT??
Gelukkig verschijnt er na enige tijd een persbericht. Wij hebben de eerste uitzending inmiddels achter de rug en willen graag checken of onze vertaal-poging geslaagd is. Want het stuk lijkt interessant, al weten we dat nog steeds niet zeker. De nieuwe kop is veelbelovend:

Belastingdruk eenverdieners loopt op
...Naast een rechtvaardige inkomensverdeling streeft de overheid ook naar een efficiënt belastingstelsel. Maar ook in termen van efficiency verkent het fiscale beleid de grens. Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.
De overheid kan de belastingdruk op eenverdieners verlagen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen. De overheid kan de belastingdruk op tweeverdieners verhogen door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Al deze maatregelen leiden echter wel tot lagere arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen....

ZUCHT....
Natuurlijk is het razend interessant om de gevolgen van kabinetsbeleid uit de doeken te doen. Zéker als dat beleid uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft. Maar de rood gekleurde zin, die suggereert dat het resultaat zelfs negatief is, wordt nergens uitgelegd. Ik begin mij af te vragen of de onderzoekers zélf wel begrijpen wat ze onderzocht hebben. Mijn website-collega belt inmiddels voor de derde keer met de onderzoeker om uitleg.

Dan valt mijn oog op de graphic, het plaatje biedt meestal uitkomst. 
Ik lees hem, nog een keer, nog een keer, twijfel aan mijn eigen uitleg, vraag een collega er naar te kijken... en kom tot de conclusie dat dit hele rapport broddelwerk is. Het onderzoek wellicht niet, maar dat zullen we nooit weten. De publicatie ervan is een drama. 


Populaire posts van deze blog

Nieuw avontuur!

Het was mooi...

Wat vliegt een jaar!